Το ψηφιακό προφίλ των Ελλήνων


Σε πρόσφατη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας αναλύεται και αξιολογείται η χρήση των νέων τεχνολογιών ανά φύλο, ηλικία, και περιφέρεια, διαμορφώνοντας το προφίλ των Ελλήνων χρηστών.

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται βάσει της μέτρησης των δεικτών του σχεδίου δράσης 2010 για το έτος 2008 και παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν ενταχθεί δυναμικά στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων.

Συγκεκριμένα ο μισός πληθυσμός της χώρας ( 51% ) χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ το ( 44% ) των Ελλήνων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητος του αν διαθέτει προσωπική σύνδεση η όχι.

Το 2008 σημειώνεται η μεγαλύτερη άνοδος στη χρήση του διαδικτύου σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ εκτός από την αυξητική τάση σημειώνεται και εντατικοποίηση ως προς τη συχνότητα χρήσης.

Συγκεκριμένα το 39% των Ελλήνων συνδέεται στο διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ενώ το 35% συνδέεσαι σε εβδομαδιαία βάση.

Σε 4 από τα 10 ελληνικά νοικοκυριά συναντάτε σύνδεση στο διαδίκτυο.

Κύριο λόγω μη κατοχής σύνδεσης στο σπίτι αποτελεί η αντίληψη ότι το περιεχόμενο του διαδικτύου είναι επιζήμιο, και ακολουθεί η ‘έλλειψη δεξιοτήτων για την χρήση του, η οποία μάλιστα γίνεται εντονότερη όσο αυξάνεται και η ηλικία των ατόμων.

Δημοφιλέστερος τόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο παραμένει το σπίτι ( 77% ) ενώ ακολουθούν ο χώρος εργασίας ( 37% ) και τα Internet caféé ( 14% ).

Παράλληλα με τις παραδοσιακές δραστηριότητες στο διαδίκτυο, οι Έλληνες φαίνεται να στρέφονται πλέον και να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που προσφέρονται ηλεκτρονικά.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 45% περίπου των τακτικών χρηστών διαβάζει ηλεκτρονικές εφημερίδες και περιοδικά, ακούει ραδιόφωνο και παρακολουθεί τηλεόραση μέσο διαδικτύου.

Ωστόσο δραστηριότητες όπως η ηλεκτρονική τραπεζική συγκεντρώνουν πολύ χαμηλά ποσοστά ( 12% ), έναντι πολύ υψηλοτέρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ( 47% ), ενδεικτικά της έλλειψης εμπιστοσύνης των Ελλήνων χρηστών στο διαδίκτυο σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών.

Περισσότεροι από 8 στους 10 Έλληνες είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου ( 84% ), ωστόσο πέρα από την επικοινωνία η χρήση των επιπλέων δυνατοτήτων που παρέχονται είναι περιορισμένη.

 
Του Νίκου Κυρλόγλου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας για όλη αυτή την προσπάθεια είναι σημαντική και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας.

 
back to top