Αποφασίζουμε και Διατάσσομε


Πριν λίγα Χρόνια κάποιοι ‘’κύριοι’’ του Δήμου Αθηνών είχαν εφεύρει τα περιβόητα παρκόμετρα।
Σήμερα και προς μεγάλη μου έκπληξη στην γειτονιά μου ( που παρκάρω εδώ και δέκα επτά χρόνια και που με δυσκολία βρίσκω παρκιν) το πρωί που πήγα να πάρω το αυτοκίνητο μου είδα μια κλήση από τον Δήμο Αθηνών.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νο 260310.1036.0781ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΏΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΊΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14
10431 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3243616
ΦΑΞ. 210 3259076
Α ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Στοιχειά οχήματος *********
Περιγραφή Παράβασης Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας
Οχημάτων – ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διοικητικό Πρόστιμο
Πρόστιμο
80,00 e
Χρόνος Παράβασης Παρασκευή 26 **** 2010
Τομέας η Θέση 9 – 38622
Τόπος Παράβασης ********
Γ Στοιχειά του βεβαιώσαν τος την παράβαση
Ονοματεπώνυμο Γεωργία Κατσαδούρου
Α.Μ. 0781
Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
1) Ο Παραβάτης είναι υποχρεωμένος με την παρούσα Έκθεση Βεβαίωσης
Παράβασης να μετακίνηση το όχημα του σε χώρο που επιτρέπεται η στάθμευση
2) Ο Παραβάτης Έχει δικαίωμα να εμφανιστεί εντός εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων
Ημερών από την ημέρα επίδοσης της Έκθεσης στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ελεγχόμενης
Στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να Προβάλει τις αντιρρήσεις του.
3) Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείς αντιρρήσεις απορριφθούν,
Το Διοικητικό Πρόστιμο επικυρώνεται από τον Διευθυντή της Ελεγχόμενης
Στάθμευσης και καταβάλλεται κατά το μισή εντός ( 10 ) ημερολογιακών
Ημερών από την ημερομηνία βεβαιώσεως της Παράβασης.
4) Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των ( 10 ) ημερών το διοικητικό Πρόστιμο καταβάλλεται χωρίς έκπτωση στο Δήμο Αθηναίων εντός προθεσμίας δυο ( 2 ) μηνών από την ημέρα βεβαίωσης του.
5) Το Διοικητικό Πρόστιμο καταβάλλεται κατά τις εργάσιμες ημέρες στα ακόλουθα σημεία.
α) Λιοσίων 22 Δήμος Αθηναίων ( Ώρες λειτουργίας 09:00 – 14:00 )
β) Αγ. Κωνσταντίνου 14 Δ/νση Ελεγχόμενης Στάθμευσης ( Ώρες λειτουργίας
08:30 – 19:00 )
γ) σε καταστήματα του Ε.Λ.Τ.Α μέσω ταχυδρομικής επιταγής ( εκτός των παραβάσεων
που αφορούν σε αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας) που απευθύνεται προς την Ταμιακή Υπηρεσία Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 10438 Αθήνα, και στην οποία πρέπει απαραίτητος να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του παραβάτη, ο αριθμός και η ημερομηνία της Έκθεσης Παράβασης, το Είδος της Παράβασης και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
6)Για την παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας απαιτείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και η αστυνομική ταυτότητα του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση LEASING ή τρίτου προσώπου απαιτείται νομίμως θεωρημένη εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη.

Ε ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Πάρελθε η προθεσμία τριών ( 3 ) ημερών από την ημέρα επίδοσης της Έκθεσης
Χωρίς ο παραβάτης να Προβάλει αντιρρήσεις ή οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν
Βάσιμοι και πλήρως αιτιολογημένοι με συγκεκριμένα περιστατικά ή Στοιχειά και το
Επιβληθέν Πρόστιμο επικυρώνεται όπως ορίζει με το άρθρο 104 του Ν.2696/1999
Όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/2007.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….Τι είχε γίνει Λοιπόν.

Ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση ο Δήμος Αθηνών αποφάσισε το προηγούμενο βράδυ να οριοθετήσει, το δρόμο χρωματίζοντας τον όπως γίνεται στα παρκιν.
Χωρίς καμιά προειδοποίηση και καμιά σηματοδότηση ή έστω ένα απλό χαρτί μερικές ημέρες πριν.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο δρόμος πριν την κλήση

Ο δρόμος μετά την κλήση ( 10 ) ημέρες μετά.Διαβάζοντας Λοιπόν Αναλυτικά την κλήση Αποφάσισα να μην κάνω τίποτα από όλα αυτά που λέει, και να αναρωτηθώ γιατί εγώ σαν νόμιμος πολίτης να μην μπορώ να εκφράσω αυτά που νιώθω για αυτούς.

Σαν νόμιμος πολίτης αυτής χώρας και Δημότης Αθηνών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΩ
Επίδοση Κλήσης προς Δήμου Αθηνών


ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΏΝ
ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ
Α. ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΏΝ
Στοιχειά Δήμου Αρ.κυκλ. Αποφασίζουμε και Διατάσσομαι
Αντιπροσωπεία: Oι Απρόσωποι
Β. Είδος Παράβασης
Ελλιπής Ενημέρωση Δια Ταύτα


Αποφασίζω και ΔιατάζωΠρόστιμο
Ανεκτημιτης Αξίας
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 17 Χρόνια
( Τόσο κάνατε για να με θυμηθείτε )
Γ. Στοιχειά του βεβαιούντος την παράβαση
Ονοματεπώνυμο Δήμος Αθηναίων
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
1) Ο παραβάτης έπρεπε να Ενημέρωση τους Δημότες του γι’αυτή του την απόφαση και να αναστείλει
Όλες του τις αυθαιρεσίες.
2) Έχει υποχρέωση να μας Ενημέρωση για την οποιαδήποτε απόφαση του.
3) Να είστε σίγουροι ότι δεν θα φέρουμε αντιρρήσεις αν η απάντηση σας είναι εμπρόθεσμη ( εντός
10 ) ημερών.
4) Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία το Πρόστιμο θα εκδοθεί στις επόμενες εκλογές.
5) Το Πρόστιμο καταβάλλεται στα σημεία που εκδόθηκαν οι παραπάνω αυθαιρεσίες.
6) Για την παραλαβή τις αξιοπιστία σας απαιτείται να προβάλετε τις αντιρρήσεις σας.
Ε. ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Πάρελθε η προθεσμία τριών ( 3 ) ημερών από την επίδοσης της Κλήσης χωρίς ο παραβάτης να
Προβάλει αντιρρήσεις τότε το Πρόστιμο επικυρώνεται όπως ορίζεται από το άρθρο του ελευθέρου
Πολίτη και θα καταβληθεί στις επόμενες Εκλογές.

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
ΦΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΠΟ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΝΑΠΟΔΑ?
ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ?
                ''ΕΛΛΑΣ
     ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ''
Συνεχίζεται...........

"Print this page"

Φίλε Αναγνώστη /ρια Ευχαριστώ που με Επισκέφθηκες
Θα ήτταν χαρά και ικανοποίηση αν με ακολουθούσες με τέσσερα απλά βήματα που βρίσκονται στην παρακατω φόρμα. Γιά σένα μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για μένα όμως λέει πολλά.


3 σχόλια:

ctelioc είπε...

gia sou k poli wraio blog fournioti

bakbook είπε...

ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΜΠΛΟΓΚ ΗΛΙΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΒΑΚΒΟΟΚ

O Φουρνιωτης είπε...

Σε ευχαριστω φίλε μου.

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας για όλη αυτή την προσπάθεια είναι σημαντική και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας.

 
back to top